Agent- en groepsaanwezigheid

uWebChat gebruikt de Teams-aanwezigheid van een agent om te bepalen of er op de agent kan worden gejaagd. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de aanwezigheid van agenten in uWebChat werkt en welke gevolgen dit heeft voor agentgroepen.

Aanwezigheid van agenten

Wanneer u zich als agent registreert, probeert uWebChat uw Teams-aanwezigheid te monitoren op basis van uw e-mailadres. Door informatie over uw aanwezigheid te hebben, kan uWebChat voorkomen dat chatgebruikers een gesprek met u beginnen wanneer u niet beschikbaar bent.

In de onderstaande tabel wordt beschreven in welke scenario's een agent door chatgebruikers kan worden opgejaagd.

MS-teams
Kan er gejaagd worden?
OnlineJA
Druk bezigJA
Niet storenNEE
Ben zo terugNEE
WegNEE
OfflineNEE

Uitzonderingen op de bovenstaande scenario's:

  • Toen een agent de Uitschrijven commando naar uWebChat, kan hij niet worden opgejaagd door chatgebruikers, zelfs als zijn status ONLINE of BEZIG is.
  • Wanneer een agent al een gesprek voert met een chatgebruiker, kan hij niet worden opgejaagd door andere chatgebruikers.
  • Wanneer er geen MS Teams-aanwezigheid kan worden opgehaald door uWebChat, wordt deze genegeerd. Chatgebruikers kunnen altijd met de agent beginnen, tenzij de agent zich afmeldt.

Groepsaanwezigheid

Om te bepalen of chatgebruikers op een agentgroep moeten kunnen jagen, hebben groepen hun eigen aanwezigheid. Deze aanwezigheid wordt bepaald aan de hand van de omstandigheden beschreven in onderstaande tabel. 

Voorwaarde

Toestand

Bevat beschikbare groepsleden

BESCHIKBAAR

Groepsleden zijn niet beschikbaar

DRUK BEZIG

Buiten openingstijden (geldt niet bij groepsbezoek Altijd beschikbaar).

WEG

Er kan op een groep worden gejaagd als er agenten beschikbaar zijn die aan de groep zijn toegewezen. Bij gebruik van openingstijden kan er alleen op de groep worden gejaagd als de huidige tijd tussen de gedefinieerde uren ligt.