Verbied uWebChat-bezoekers

Vanaf de Basislicentie kunnen agenten uWebChat-bezoekers verbannen. Wanneer agenten ongewenste chatverzoeken ontvangen van mogelijke spammers, kan het commando /ban worden gebruikt om het IP-adres van de bezoeker tijdelijk te blokkeren.

Bezoeker verbieden

Na dit commando wordt het IP-adres van de bezoeker tijdelijk geblokkeerd voor alle gebruikers binnen uw uWebChat-tenant. Wanneer u een IP voor de eerste keer verbiedt, wordt deze gedurende 7 dagen verbannen. Daaropvolgende verboden worden berekend op basis van het aantal keren dat een specifiek IP-adres is verboden.

De boete is de toekomstige datum, berekend met de volgende formule:

P = 7 + (aantal keren dat een IP is verbannen * 7)

Dus de tweede keer dat een IP wordt verbannen, duurt het 14 dagen, de derde keer 21 dagen, enzovoort.