Forbyd uWebChat besøgende

Fra Basic-licensen kan agenter forbyde uWebChat-besøgende. Når agenter modtager uønskede chatanmodninger fra mulige spammere, kan /ban-kommandoen bruges til midlertidigt at blokere den besøgendes IP-adresse.

Forbyd besøgende

Efter denne kommando vil den besøgendes IP-adresse midlertidigt blive udelukket for alle brugere i din uWebChat-lejer. Når du forbyder en IP for første gang, vil den blive udelukket i 7 dage. Efterfølgende forbud beregnes på det antal gange, specifik IP er blevet forbudt.

Straffen er den fremtidige dato beregnet ved følgende formel:

P = 7 + (antal gange en IP er blevet udelukket * 7)

Så anden gang en IP er forbudt, vil den vare 14 dage, tredje gang 21 dage og så videre.