22) Laat een bericht achter

17 december 2021

Het is mogelijk dat een websitegebruiker met een agent wil chatten, maar dat er niemand beschikbaar is, of dat de groep zich buiten kantooruren bevindt. U kunt Een berichtprompt achterlaten inschakelen wanneer u een groep maakt of bewerkt. Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunnen websitegebruikers berichten achterlaten voor uw agenten. Agenten kunnen deze berichten op het door hen gewenste tijdstip bevestigen.

22.1 Laat een berichtprompt achter

De websitegebruiker krijgt het volgende bericht.

Wanneer ze selecteren Ja Om een bericht achter te laten, ontvangen zij een formulier waarop zij hun gegevens kunnen registreren.

Na het invullen en verzenden van het formulier ontvangen alle agenten die lid zijn van de groep een bericht in de vorm van een rijke kaart.

Wanneer een agent op de knop drukt Bekijk en erken knop, zien ze het bericht dat is achtergelaten.

Zodra een bericht is bevestigd, kunnen andere agenten het bericht niet meer ontvangen. Zij krijgen onderstaande melding.

Er worden meerdere berichten ondersteund. Agenten ontvangen per bericht een unieke melding.