Groepsleden beheren

Groepsleden vertegenwoordigen agenten die aan een specifieke groep zijn toegewezen. De volgorde waarin op groepsleden wordt gejaagd, wordt bepaald door hun jachtvolgnummer. Een groepslid met het laagste nummer (bijvoorbeeld 1) wordt als eerste opgejaagd. Als de agent een chatverzoek niet binnen 15 seconden accepteert, wordt het verzoek doorgegeven aan een groepslid met een hoger nummer. Als niemand het verzoek binnen 60 seconden accepteert, stopt de jacht.

Groepsleden beheren

U kunt de volgende opdrachten gebruiken om groepsleden van een groep te beheren:

  • Leden weergeven – Toon de leden (agenten) van een groep.
  • Lid toevoegen – Begeleidt u bij het toevoegen van een agent aan een groep.
  • Lid bewerken – Begeleidt u bij het bewerken van de eigenschappen van groepsleden die u hebt ingesteld tijdens het maken van het groepslid.
  • Lid verwijderen – Een agent uit een groep verwijderen. Als u een agent uit een groep verwijdert, wordt de agent zelf niet verwijderd.