Håndtering af gruppemedlemmer

Gruppemedlemmer repræsenterer agenter, der er tildelt en bestemt gruppe. Rækkefølgen, hvori gruppemedlemmer jages, bestemmes af deres jagtordrenummer. Et gruppemedlem med det laveste nummer (f.eks. 1) bliver jagtet først. Hvis agenten ikke accepterede en chatanmodning inden for 15 sekunder, vil anmodningen blive videregivet til et gruppemedlem med et højere nummer. Hvis ingen accepterede anmodningen inden for 60 sekunder, stopper jagten.

Håndtering af gruppemedlemmer

Du kan bruge følgende kommandoer til at administrere gruppemedlemmer i en gruppe:

  • Vis medlemmer – Vis medlemmerne (agenterne) af en gruppe.
  • Tilføj medlem – Guider dig gennem tilføjelse af en agent til en gruppe.
  • Rediger medlem – Guider dig gennem redigering af gruppemedlemsegenskaber, du indstillede under oprettelsen af gruppemedlemmet.
  • Fjern medlem – Fjern en agent fra en gruppe. Fjernelse af en agent fra en gruppe sletter ikke selve agenten.