25) Beheer van de jachttime-out

17 december 2021

Wanneer een websitebezoeker een chat start, zal uWebChat proberen beschikbare agenten te vinden om het chatverzoek te accepteren. Dit proces wordt jagen genoemd. Per groep kunt u de duur van het jachtproces aanpassen.

Gebruik de Groep bewerken commando en selecteer Time-out voor jacht. Vanaf hier krijgt u een uitgebreide kaart met beschikbare opties.

Totale jachttime-out (in seconden) – De maximale tijdsduur die het jachtproces kan duren. Na het verstrijken van deze periode ontvangen websitebezoekers een bericht dat er geen agenten beschikbaar zijn en of zij een bericht willen achterlaten (indien ingeschakeld).

Time-out agentjacht (in seconden) – De maximale hoeveelheid tijd waarop een agent wordt opgejaagd voordat hij naar een andere agent overschakelt. Als u meerdere agenten binnen een groep heeft, kunt u per agent bepalen hoe lang het jachtproces duurt. Nadat deze periode is verstreken, stuurt uWebChat het chatverzoek door naar de volgende agent in de groep.