Agenten registreren

Om nieuwe agenten in uWebChat te registreren, moet de Teams-gebruiker die u wilt toevoegen een gesprek starten met uWebChat. Hierdoor wordt een registratiedialoog gestart die de gebruiker moet voltooien. Let op: de gebruiker die u wilt toevoegen moet een gebruiker zijn in uw Teams-tenant.

Registreer een andere agent

Nadat de gebruiker zich heeft geregistreerd als agent in uWebChat, ontvangt de admin-agent een bericht zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.

De beheerder kan ervoor kiezen om de agent te activeren of de registratie ervan uit uWebChat te verwijderen. Als de beheerder ervoor kiest om de agent te activeren, heeft de agent toegang tot uWebChat.

Beheeragenten kunnen op elk moment agenten activeren en verwijderen met behulp van de Activeer agent En Agent verwijderen opdrachten.